Det finns alltid nå’t att förbättra

Publicerad 3 november 2015

Många pratar i fina ord om kvalitetsarbete och ständiga förbättringar, andra kan helt enkelt inte låta bli att se förbättringspotential i allt. Och kanske är den mänskliga faktorn avgörande för förmågan att konstant utvecklas. Den förmågan på Läkarjouren är Annmari.

När Annmari först kom till Läkarjouren så var hon sjuksköterska och drevs av lusten att byta miljö för att ständigt möta nya utmaningar. Och även om hon nu arbetat på kontoret sedan 2002 så är det förändring som fortfarande driver henne. Sedan ett år tillbaka har hon en dedikerad roll som kvalitet- och utvecklingsansvarig på Läkarjouren, och med hjälp av det interna KUL-projektet har hon tillsammans med medarbetarna arbetat för en arbetsplats i ständig utveckling.

– KUL står för kvalitet, utveckling och lönsamhet. Traditionellt kanske det inte är motiverande områden för alla, men vi har lyckats skapa en kultur där alla är delaktiga i att driva arbetet tillsammans. Och jag tror att en stor motivationsfaktor är att medarbetarna kan se tydliga effektiviseringar i sina arbetsuppgifter som innebär att de kan lägga mer tid på det som vi brinner för – som att ge bra stöd till våra konsulter och uppdragsgivare, berättar Annmari. 

Projektet har varit igång ett år och visar redan på positiva effekter genom att resurser och arbetsuppgifter utvecklats och omfördelats på ett bra sätt. Exempelvis har rutinen med kontrakt som skickas ut via e-post med digital signering inneburit tidsbesparingar och minskad miljöpåverkan.

– Många av våra läkare och sjuksköterskor är på resande fot enstor del av tiden och då är det betydligt mer praktiskt att kunna ha alla dokument i datorn eller telefonen. Och vi får direkt in alla uppgifter i systemet istället för att hantera pappersutskrifter.

Avgörande uppföljningsarbete

Annmari ansvarar för Läkarjourens kvalitetsledningssystem och ser till att alla processer och rutiner fungerar som de ska. I nuläget har bolaget Kvalitetscertifiering enligt ISO 9001, och under 2015 planerar man också att färdigställa en arbetsmiljöcertifiering, vilket då gäller både för medarbetarna på kontoret samt för allakonsulter.

– Vi är ju arbetsgivare åt våra läkare och sjuksköterskor, och då har vi också ett ansvar att se till att de mår bra och trivs med arbetet. En del av vårt uppföljningsarbete innebär att efter avslutade uppdrag låta uppdragsgivaren utvärdera, men också att konsulten gör en utvärdering. Då frågar vi om arbetsmiljö, hur pass väl uppdraget var matchat, samt hur den allmänna trivseln varit och om boendet funkat bra. Sen finns vi alltid tillgängliga om det skulle uppstå någon situation under uppdragets gång – och det gäller för både våra uppdragsgivare och konsulter, berättar Annmari.

Under en period ingick kundnöjdhet som en av mätpunkterna i kvalitetsarbetet, men resultatet var helt enkelt för bra för att vara användbart.

– Hela poängen är ju att se förbättringspotential. Att lyssna till våra kunder är dock centralt för oss, särskilt att stämma av hur väl en rekrytering svarat mot uppdragsbeskrivningen. Målsättningen för våra koordinatorer är att alltid hitta bästa matchning, och gärna överträffa uppdragsgivarens förväntningar. Då är den personliga kontakten och dialogen avgörande. Ju bättre relation vi har med våra kunder, och ju mer kontakt vi har med våra konsulter, desto bättre jobb kan vi göra.

Rätt kunskap när den behövs

En annan viktig del av Annmaris jobb är kompetensutveckling och se till att Läkarjourens konsulter är uppdaterade i aktuella frågor.

– Som rutin erbjuder vi vid behovrepetition av Hjärt- och lungräddning för våra medarbetare. Vi lyfter också upp aktuella ämnen som exempelvis vid epidemier som Svininfluensan, och då utbildas både medarbetarna på kontoret samt våra konsulter. Senast så hade vi besök från Smittskyddet i Norrbotten som berättade om bland annatmultiresistenta bakterier, något som jag initierade efter att jag upptäckte att vi inte fick in hälsodeklarationer i den omfattningsom förväntades. Det är också viktigt att våra koordinatorer är uppdaterade inom de olika specialiteter som finns inom Läkarjouren, då kan de lättare förstå våra kunders behov. En återkommande kompetensutveckling för våra koordinatorer är föreläsningar där läkare berättar om innehållet i sin specifika yrkesroll.

Ett steg i karriären, eller en trevligare vardag

Möjligheten till uppdaterad och breddad kompetens är ofta en av drivkrafterna för medarbetare som väljer att arbeta för Läkarjouren. Valfriheten geografiskt är stor med samarbeten i Sverige och stora delar av Norge. Men det finns också möjlighet att satsa mot en specialitet och få fördjupad kunskap.

– Arbetar man på samma ställe år ut och år in begränsas erfarenheten till ett arbetssätt eller inriktning. När man istället möts av nya utmaningar får man ett bredare erfarenhetsregister och kan också bidra till att förbättra processer och rutiner. Flera av våra konsulter har tydliga målbilder om hur de vill utvecklas, och vi gör vårt bästa för att de ska kunna uppnå sina mål. Många känner också att de trivs bättre på jobbet när de får en möjlighet att påverka sin jobbsituation, berättar Annmari.

Annmari ser fram emot att fortsätta arbetat med KUL-projektet och drivs av att konstant hitta förbättringsområden. Men på sista raden är det ändå viljan att leverera så bra service med hög kvalitetsom väger tyngst.

– Arbetet upplevs positivt när uppdraget stämmer väl överens med konsultens kompetens. Det gynnar också våra uppdragsgivare och ger dem ett bra mervärde. Ochtänker man på patienten som vården är avsedd för då är det självklart att det inte får bli fel. Vårt mål är att vi skall upplevas som det bästa alternativet av både uppdragsgivare och konsulter, och därför vill vi fortsätta att ständigt vara öppen för förbättringsområden, avslutar Annmari.

Korta Fakta:

Namn: Annmari Juto

Yrkesroll: Kvalitets-och utvecklingsansvarig

På Läkarjouren sedan: 2002

Avkoppling: Stuga i skärgården

Guldkorn i livet: Barnbarnen

Tips i Norrbotten: Skärgårdsbåtarna och kommunens stugor

På vinter: Närmaste isbana