I samhällets tjänst mot smitta.

Publicerad 3 november 2015

Med målgrupper inom så spridda områden som förskola, missbrukare och sjuksköterskor är samarbete avgörande för att Ann-Marie och Ann-Louise ska kunna göra sitt jobb. De är Norrbottens två smittskyddssjuksköterskor.

Vad Smittskyddet Norrbotten gör är mest troligt ganska okänt hos allmänheten, men indirekt möter deras arbete oss i vår vardag. Genom pappmänniskan som delar ut kondomer på flygplatsen, genom våra barn som får lära sig om korrekt hygien på förskolan eller i samband med ett utbrott av exempelvis mag- eller tarmsmitta. Då är det Smittskyddet tillsammans med Miljökontoret som utreder vart källan finns och ser till att det följs upp med provtagningar och åtgärder.

– Det är på vårt ansvar att följa statistik och rapportering för att identifiera eventuella trender i utvecklingen, exempelvis en ökning av en smitta. Det gäller både globalt, nationellt och lokalt. Exempelvis såg vi för ett antal år sedan att Hepatit C, som i huvudsak är kopplat till injicering av droger, ökade bland ungdomar i länet. Då kontaktade vi andra myndigheter och personer som har kontakt med ungdomar för att se om de såg en liknande trend, det var polis, socialtjänst och ungdomspsykiatrin bland andra. De kontakterna resulterade i att vi nu har ett nätverk för informationsutbyte inom Nätverket för Blodsmitta och att vi tagit fram samtalsstöd och information för att nå ut med kunskap i de här frågorna, berättar Ann-Louise Svedberg-Lindqvist, smittskyddsjuksköterska.


Ann-Marie Cylvén och Ann-Louise Svedberg-Lindqvist är Norrbottens smittskyddsskjuksköterskor.

Hennes kollega Ann-Marie Cylvén började arbeta på Smittskyddet Norrbotten 2007 och var då ensam smittskyddsjuksköterska i länet. Ett år senare fick hon sällskap av Ann-Louise vilket medförde att de kan lägga mer tid på att besöka olika verksamheter och utbilda dem i smittskyddsfrågor.

– Vi jobbar mycket förebyggande, målet är att så få som möjligt ska drabbas av smitta. Men vi arbetar också med att hitta de som drabbats och se till att de får den vård och stöttning de behöver. Smittskyddslagen som vi följer pekar ju ut skyldigheter hos den enskilda individen, men också rättigheter som samhället måste uppfylla. De kontakter vi har med sjukvården handlar mycket om att sålla aktuell information och se till att de får den på ett bra sätt, så att de i sin tur kan svara upp mot allmänhetens oro och funderingar, säger Ann-Marie.

Proaktivt arbete över gränser

De har delat upp ansvaret mellan sig där Ann-Marie i huvudsak arbetar med resistenta bakterier, smitta i förskola och sexuellt överförbara sjukdomar, medan Ann-Louise ansvarar för blodsmitta som hepatit, HIV och infektionssjukdomen TBC. De arbetar mycket tillsammans och stöttar varandra.

– Vi ska fungera lite som en motor och driver olika processer framåt. Vi startar projekt och ser till att olika åtgärder följs upp, och sedan är vi ute mycket och utbildar, berättar Ann-Louise.

– Vi är med i olika konstellationer för samarbete, både lokalt i länet och regionalt där alla de fyra nordligaste länen samarbetar. Det är så många olika grupper av människor vi ska nå ut med information till så det är oerhört viktigt att samordna och samarbeta för att göra det mesta av resurserna. Får vi kontakter gällande olika smittskyddsfrågor av organisationer som möter målgrupperna så erbjuder vi alltid att komma ut och föreläsa på plats, ofta underlättar det eftersom särskilt i vården är personalen under stor tidspress, säger Ann-Marie.

Uppdaterat läge på Läkarjouren

Läkarjouren kontaktade Smittskyddet och Ann-Marie och Ann-Louise besökte dem nyligt och höll en sådan föreläsning med fokus på resistenta bakterier, TBC och blodsmitta. Medverkande var både koordinatorer samt sjuksköterskor och läkare som arbetar för Läkarjouren.

– Vi gick igenom hur nuläget ser ut i regionen och pratade om varför det ser ut som det gör inom vissa områden. Sedan pratar vi allmänt om de olika frågorna och vilken behandling som rekommenderas. En stor trygghet är att de får tillgång till våra portaler med information så att de vet var de ska söka mer kunskap om de stöter på ett fall, för det är trots allt ganska sällsynt. Det är oerhört positivt att vi får möta deras medarbetare så att de också kan hjälpa till att sprida kunskapen, menar Ann-Marie.

Ändrade vanor skapar nya risker

Även om det är ovanligt med fall gällande allvarlig smitta inom vården, så lyfter smittskyddsjuksköterskorna en aktuell insikt:
– Människor i allmänhet reser oerhört mycket idag, och ofta kan vi bära på resistenta bakterier när vi kommer hem utan att veta om det eftersom man inte alltid blir sjuk. Vi måste börja tänka på det här som ett globalt problem, det är vårt nästa folkhälsohot som vi behöver bemöta på ett bra sätt. En stor bov i dramat är felaktig och för frikostig utskrivning av antibiotika, i vissa länder krävs inte ens ett recept, vilket leder till just resistenta bakterier. Och för att behandla dessa finns mycket färre alternativ. Det bästa vi kan göra är att försöka hålla oss friska generellt och ta hand om oss själva, säger Ann-Marie.

– Det stora problemet är när dessa bakterier tar sig in i sjukvården där det finns människor med försvagat immunförsvar, och det är en prioritet att motverka. Men vi måste också bli bättre på att tänka på vår närhet och inte skicka barn till förskolan för tidigt efter sjukdom, utan följa de rekommendationer som finns. Det ger oss friskare barn och sparar samtidigt samhället pengar i form av VAB-kostnader till en följd att smittor bara går runt på förskolorna, fyller Ann-Louise i.

Vi på Läkarjouren tackar Ann-Marie och Ann-Louise för deras föreläsning och viktiga arbete. Vi rekommenderar alla som är intresserade att läsa mer på Smittskyddets informationsportal för vårdgivare, företag, samarbetspartners och förtroendevalda. 

Korta Fakta:

Namn: Ann-Marie Cylvén och Ann-Louise Svedberg-Lindqvist

Yrkesroll: Smittskyddssjuksköterskor

På Norrbottens Läns Landsting sedan: 2007 ovh 2008

Avkoppling: A-M: Sommarstugan i Älvsbyn samt en god bok. A-L: Umgås med familjen.

Tips i Norrbotten: A-M: Storforsen är mäktig. A-L: Bälingeberget, utsikten och rullstensåsen där.