LTU presenterar studie om inhyrda sjuksköterskor

Publicerad 3 november 2015

En unik studie har gjorts bland specialistsjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning i Norrbotten där både inhyrd och ordinarie personal har intervjuats om sitt arbete. Svaren är så pass intressanta att Luleåforskarna nu vill undersöka frågan ytterligare.

Läs hela artikeln om forskningsstudien på LTU:s webbplats.